HELSINKI VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS, TÄYTTÖOHJEET

 
 
 

HAKIJAT

 •  "Kotikunta" on kunta, jossa henkilö on kirjoilla (väestörekisterissä)

 •   "Asunut Helsingissä yhteensä" = kaikki Helsingissä asutut ajanjaksot lasketaan yhteen.

 

YHTEYSTIEDOT

 • Matkapuhelin: Asuntoa tarjotaan puhelimitse. Jos teillä ei ole puhelinta, tarjoamme asuntoa joko postin tai sähköpostin kautta.

 

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT

 • Perheenjäseniä ovat tässä yhteydessä vain talonkirjoille muuttavat henkilöt. Jos hakijalla on muualla asuvia lapsia, jotka viettävät aikaa (esim. viikonloppuisin tai lomilla) hakijan luona, tiedot lapsista voi merkitä lisätiedoille varattuun paikkaan, joka on hakemuksen lopussa.

 • Jos perheen äiti on raskaana, laskekaa myös syntymätön lapsi yhdeksi henkilöksi, jotta perheen koko voidaan arvioida oikein!

   

TULOT JA VARALLISUUS

 • Tulojen pääasiallinen peruste:

  • Valitkaa "työttömyys" jos saatte veronalaista työttömyyskorvausta (työttömyyskassan/kelan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai kelan työmarkkinatukea)

   

 • Kuukausitulot:

  • Jos kuukausitulot koostuvat ansiotulojen lisäksi pääomatuloista, kirjoittakaa niiden yhteissumma. Pääomatulot kuten esimerkiksi vuokratulot tai osaketulot löytyvät veroselvityksestä.

  • Jos kuukausitulo koostuvat säännöllisestä ansiotulosta, tieto saadaan palkkalaskelmasta veroja vähentämättä. Hyvin epäsäännöllinen tulo täytyy laskea tulokertymästä useammalta kuukaudelta. Tavoitteena on arvioida hakijan tulotaso.

Tuloiksi ei lasketa seuraavia tukia:

 • Asumistuki

 • Toimeentulotuki

 • Opintotuki (toisin kuin aikuisopintoraha, joka lasketaan tuloksi)

 • Hoitotuki, puolisolisä tai lapsikorotus

 • Lapsen hoitotuki, elatusapu tai elatustuki

 • Lapsilisä

 • Vammaistuki

 • Rintamasotilaseläke, rintamalisä

 • Sotilasvammalain mukaiset korvaukset

 • Jos saatte erillistä korvausta tekemästänne vuorotyöstä, ilmoittakaa sen määrä/kk tässä.

 • Jos maksatte elatusmaksua alaikäisistä lapsista, ilmoittakaa sen kokonaismäärä/kk tässä.

 • Jos teillä on maksamatonta valtion takaamaa opintolainaa, ilmoittakaa jäljellä oleva määrä tässä.


TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA

 • Nykyisen asunnon hallintasuhde: Jos olette asunnoton, jättäkää tämä kohta tyhjäksi.

  • Alivuokrasuhteessa vuokralainen jakaa huoneiston hallinnan vuokranantajan kanssa eli saa vuokralle osan asunnosta, jossa myös vuokranantaja asuu.

  • Jälleenvuokrasuhde syntyy, kun huoneiston vuokralainen vuokraa koko huoneiston edelleen (esim. Kiinteistöyhtiön luvalla määräajaksi jälleenvuokrattu kaupungin vuokra-asunto).

  • Muu käyttöoikeus = Asukas ei maksa säännöllistä vuokraa, asuminen ei perustu vuokrasopimukseen.

   

 • Selvitys vuokranantajasta: Jos nykyinen vuokranantajanne on yksityishenkilö, ilmoittakaa myös osoite tai puhelinnumero. 

 

ASUNNONTARVE  

 

HAETTAVA HUONEISTO

 •   Välttämättömät varusteet: Asunnoistamme vain osa on varustettu hissillä ja/tai parvekkeella. Siten varustetoiveiden lisääminen hidastaa mahdollisuuksiamme tarjota teille asuntoa.